Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công công.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163