Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công công.

Sổ tay phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

21/12/2021 13:4

- Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết. - Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời ...

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163